image description

Waarom kiezen voor nieuwkomers?

Omdat u kiest voor:

  • Gedrevenheid
  • Leergierigheid
  • Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid
image description

Taal is een uitdaging

Nieuwkomers, oftewel statushouders, zijn nog maar kort in Nederland. Alles is voor hen nieuw, ook de Nederlandse taal. Statushouders zijn tijdens hun inburgering actief bezig met het volgen van een Nederlandse taalcursus. De een pakt het sneller op dan de ander. UB Works matcht functies die passen bij het taalniveau van de statushouder op dat moment. Daarbij dient de functie en werkomgeving een positieve impact te hebben op de Nederlandse taalvaardigheid.

De beste manier om een taal snel te leren is toch wel op de werkvloer. De Nederlandse taalvaardigheid gaat bij de meeste statushouders door werk in rap tempo van voldoende naar ruim voldoende.

U kunt de eventuele taalachterstand zien als een belemmering óf juist als een uitdaging. Uit ervaring blijkt dat de meeste nieuwkomers een nieuwe start willen maken in hun loopbaan en daardoor extra gedreven zijn om de taal te leren, zich te bewijzen en te groeien als professional.

“Zij hebben een mooi en gevarieerd netwerk .” – Z. Sigirci-Dogan (GR IJsselgemeenten)
Bekijk klantverhaal
“Je kan gerust zeggen dat er MAATWERK wordt geleverd en de doelstelling ruim wordt gehaald.”- R. Droppert (Stroomopwaarts)
Bekijk klantverhaal
“De samenwerking met hen is er één van korte lijntjes.” – T. Vendrig (Gemeente Gouda)
Bekijk klantverhaal

Eerst proefplaatsing dan arbeidscontract

Net zoals iedere nieuwe werknemer start met een proefmaand, zo begint ook de nieuwkomer met een proefmaand. Alleen kost het u de eerste maand tot drie maanden niets, behalve tijd om de kandidaat in te werken. Met toestemming van de gemeente werkt de kandidaat met behoud van uitkering. Er wordt een proefplaatsingsovereenkomst opgemaakt tussen de kandidaat en u. Wanneer de proefplaatsing naar tevredenheid is verlopen neemt u de kandidaat in dienst.

Deze bedrijven kiezen ook voor UB WORKS

Daarom kies je voor UB WORKS

  • Wij leveren echt maatwerk!
  • De kandidaat staat centraal.
  • Wij hebben de wensen en eisen van de werkgevers in ons vizier.
  • Wij werken snel.
  • En gaan voor een duurzame oplossing.

Zin in een kopje koffie?

Ik schakel snel en zoek naar een duurzame oplossing.

Sectorbreed en gericht op Zuid-Holland.

image description